Meedoen...

In een participerende samenleving gaan we uit van de eigen kracht van mensen. Mensen hebben het vermogen hun eigen leven optimaal vorm te geven. Ze kunnen zelf hun problemen oplossen of draaglijk maken. Caritas Urk is er voor mensen die een extra steun in de rug nodig hebben om op eigen kracht verder te kunnen. 

Caritas Urk verzorgt clientondersteuning en netwerkversterking aan:

 • Senioren
 • Mensen met een beperking (lichamelijk en geestelijk)
 • GGZ (geestelijke gezondheidszorg) en NAH (niet aangeboren hersenletsel)
 • Mantelzorgers
 • Jongeren
 • Uitkeringsgerechtigden
 • Overig

 

Mit Eenkanger...

Binnen de cluster 'Meedoen in de samenleving' valt ook dagbestedingsproject 'Mit Eenkanger'. De dagbestedingsactiviteiten worden als algemene voorziening aangemerkt. Voor meer informatie en de agenda met activiteiten verwijzen we u graag door naar Mit eenkanger.

 

Overige dienstverlening en projecten:

 • Persoonsgebonden alarmering
 • Vervoer door vrijwilligers
 • Burenhulp (buurtverenigingen)
 • Huis voor Taal (taalproject voor laaggeletterden en anderstaligen)
 • Een goeie maot kan gien kwaod (voor jongeren van 10 tot 18 jaar)
 • Op stap (zelfstandig leren reizen met het openbaar vervoer
 • Etc.