In een participatie samenleving zijn we samen betrokken bij de zorg voor kwetsbare mensen. Caritas Urk ondersteunt mantelzorgers en zorgvrijwilligers.

Kwetsbare mensen krijgen hulp van familieleden, vrienden en andere naasten. Dit is mantelzorg. De mantelzorgconsulent van Caritas Urk biedt ondersteuning op de volgende manieren:

 • informatie en advies
 • emotionele en praktische ondersteuning
 • familieberaad
 • contactmiddagen
 • thema- en informatiebijeenkomsten
 • dag van de Mantelzorg
 • respijtzorg

Daarnaast zijn er vrijwilligers die de zorg en aandacht voor deze naaste op zich nemen. Vrijwilligerswerk binnen Caritas Urk is zeer divers:

 • welzijnsvrijwilligers en burenhulp
 • zorgvrijwilligers
 • maatjesprojecten
 • vrijwilligers intramuraal (binnen de muren van een zorginstelling)
 • vrijwilligers ter ondersteuning van dienstverlening, inclusief Mit Eenkanger

Mantelzorg en vrijwilligerswerk vormen samen de informele zorg.