Caritas Urk organiseert cursussen en bijeenkomsten, waar mantelzorgers met elkaar in contact komen. Daarnaast wordt nuttige informatie met elkaar gedeeld. Er zijn verschillende groepen/kringen actief:

  • Infokring Dementie
  • Autisme Contactgroep
  • Contactgroep NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel)
  • Koffieochtend Autisme
  • Koffieochtend voor ouders met een kind met een beperking

Houd voor datums en inhoud van de bijeenkomsten onze website en/of sociale media in de gaten.